IKZE dla przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się zasady oszczędzania na IKZE dla osób będących przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy mogą znacznie więcej wpłacać na IKZE niż pozostali oszczędzający w tych produktach.

UWAGA! Jeśli nie wiesz co to IKZE, koniecznie zajrzyj najpierw tutaj:

Dlaczego przedsiębiorcy powinny oszczędzać więcej na emeryturę?

Przedsiębiorcy płacą składki do ZUS na innych zasadach niż osoby zatrudnione na umowy o pracę. Nie od dziś wiadomo, że w związku z niewielkimi płaconymi przez nich składkami, emerytury z ZUS przedsiębiorców również będą niewielkie.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 5259 zł. Zazwyczaj przedsiębiorcy płacą jednak te najniższe składki, które w 2021 roku wynoszą:

  • 1380,18 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 1457,49 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, składki ZUS za pracownika odprowadza jego pracodawca. Ich wysokość zależy od wielkości pensji pobieranej przez osobę zatrudnioną i stanowi około 30 proc. tej kwoty. Oczywiście należy pamiętać, że składka odprowadzana do ZUS nie jest „przeznaczana” w całości tylko i wyłącznie na przyszłą emeryturę. Duża część idzie przecież na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, czy wypadkowe, a składka emerytalna to jedynie ok. 45 proc. sumy składek do ZUS . Tymczasem przedsiębiorcy, niezależnie od generowanych dochodów, płacą zazwyczaj co miesiąc jedną i tę samą, minimalną składkę ZUS, w tej chwili jest to ok. 1400 zł. 

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2021 roku, przedsiębiorcy będą mieć możliwość wpłacania środków na prywatne programy emerytalne IKZE w kwocie wyższej niż pozostali pracujący, aby tym samym odłożyć sobie dodatkowe środki na przyszłą emeryturę.

Zmiany w IKZE od 1 stycznia 2021 roku

Dotychczasowy limit wpłat na IKZE dla wszystkich wynosi 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2021 roku limit ten wynosi 6 310,80​ zł. Dotychczasowi posiadacze IKZE mogli dokonywać wpłat  do wysokości limitu 1,2, który zmieniał się co roku.

Ustawa z 4 października 2018 o Pracowniczych Planach Kapitałowych wprowadziła artykułem 124 zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego dotyczące sposobu oszczędzania na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

 Zmiany te są korzystne, ponieważ poczynając od 2021 roku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podnosi się limit wpłat na IKZE do 1,8-krotności prognozowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.  Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą w 2021 roku wpłacić na IKZE nawet 9 466,20 zł. 

IKZE dla przedsiębiorcy
IKZE dla przedsiębiorcy

Kto może skorzystać z wyższego limitu wpłat na IKZE

Jest to nowy, wyższy limit tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).  Do takich przedsiębiorców zaliczają się:

  • przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;
  • twórca lub  artysta;
  • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

  • wspólnik jednoosobowej spółki   z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik  spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług – obowiązuje od 1 marca 2021 r. 
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uważa za przedsiębiorcę, osoby która nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy od:

  •  podjęcia działalności po raz pierwszy albo
  • ponownego jej podjęcia  po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje  jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W tym okresie nie można skorzystać z LIMITU 1,8.  Przedsiębiorca może jednak  zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w okresie, w którym ustawa zwalnia go z tego obowiązku. Przedsiębiorca ma prawo do LIMITU 1,8 w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Źródło: PZU

Korzyści z nowych limitów

Większe limity na IKZE oznaczają, że można zaoszczędzić więcej pieniędzy, obniżając dochód do opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT.

Wpłacając 6 310,80 zł w 2021 roku na IKZE, zwrot wyniesie w zależności od progu podatkowego:

17% – 1 072,83 zł (w 2020 roku było to 1 066,31 zł),

32% – 2 019,45 zł (w 2020 roku było to 2 007,17 zł).

Dla przedsiębiorców według nowych zasad ulga podatkowa może wynosić nawet:

1 609,25 zł – podatek 17%

1 798,57 zł – podatek 19%

3 029,18 zł – podatek 32%

Jest to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy zazwyczaj odprowadzają najniższe możliwe składki do ZUS i ich emerytura z ZUS okazuje się bardzo niska. Dzięki podwyższeniu limitu wpłat będą mogli zgromadzić więcej kapitału na przyszłą emeryturę oraz skorzystać z wyższych ulg podatkowych. 

Ulga na IKZE – gdzie ją odliczyć

Ulgę z tytułu wpłat na IKZE może odliczać każda osoba, która dokonuje wpłat na IKZE oraz posiada dochód do opodatkowania.  Z takiej ulgi mogą korzystać podatnicy, którzy składają roczne zeznanie podatkowe: PIT 36, PIT 37, PIT 28, PIT 36L.

O szczegółach IKZE pisałam już na blogu. Jeśli chcesz znać szczegóły tego produktu zajrzyj do tego wpisu:

Temat emerytur w tym roku będzie na czasie😮 Widziałeś już mój wpis o polskim systemie emerytalnym ? Dowiesz się z…

Opublikowany przez Joanna Postupalska-Bożek – Oszczędzanie na przyszłość Niedziela, 24 stycznia 2021

Zalecenia techniczne do wpłat dla przedsiębiorcy

W celu skorzystania z wyższego limitu 1,8 dla przedsiębiorcy należy poinformować instytucję prowadzącą IKZE o zamiarze korzystania z wyższego limitu wpłat. Instytucje przygotowały różne kanały dostarczania tej informacji przez klientów o chęci skorzystania z wyższego limitu. Najlepiej sprawdzić to na stronie internetowej instytucji prowadzącej IKZE lub w Ogólnych Warunkach Umowy. Przejrzałam kilka ofert IKZE i okazuje się, że w większości należy złożyć określone oświadczenie o prawie do przysługującego limitu.

IKZE i IKE to najbardziej efektywne produkty służące dobrowolnemu oszczędzaniu na emeryturę. Do ich grona niedawno dołączyły też PPK, możemy do nich zaliczyć też PPE. Warto oszczędzać na wszystkich tych produktach. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz założyć takie IKZE, skontaktuj się ze mną.

Chętnie wszystko wyjaśnię i przeprowadzę Cię przez meandry techniczne oferty, którą mam dla Ciebie. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą – to nadal świetnia oferta dla Ciebie!

Załóż IKZE w DFE PZU.
IKZE w DFE PZU http://bit.ly/załóżIKZE

Podobał Ci się powyższy artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

You Tube Joanna Postupalska

Możesz również zamówić na maila powiadomienia o nowych wpisach. Zapraszam – zeskroluj wyżej.