Pracownicze Plany Kapitałowe w pigułce

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania. Z PPK będzie mogło skorzystać 11 mln pracowników, w tym ok. 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Udział w programie będzie dobrowolny z punktu widzenia pracowników– są oni automatycznie zapisani do programu, ale mogą się w każdej chwili z niego wypisać.

 • W PPK oszczędności pozostaną prywatną własnością pracownika – w odróżnieniu od OFE które są środkami publicznymi (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku).
 • PPK będzie obligatoryjny dla pracodawców– każdy pracodawca musi wybrać obsługującą go instytucję finansową.
 • Wypłata bez dodatkowych potrąceń możliwa będzie po ukończeniu 60. roku życia.
 • Wypłata części środków możliwa będzie między innymi w trudnych sytuacjach, np. ciężka choroba w rodzinie.

PPK – obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia PPK w swojej firmie i automatycznego objęcia programem wszystkich zatrudnionych między 19 a 55 rokiem życia. Projekt ustawy daje jednak pracownikowi możliwość rezygnacji z niego. Wystarczy złożenie pracodawcy odpowiedniego oświadczenia. Jednak warto wiedzieć, że co cztery lata pracodawca ponownie musi taką osobę włączyć do programu. Z programu mogą dobrowolnie skorzystać również starsi zatrudnieni, między 55 a 70 rokiem życia.

Składka do PPK

Niezależnie od wielkości firmy, każdy pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzić dla każdego pracownika składkę w wysokości 1,5 proc. brutto jego wynagrodzenia. Oprócz obowiązkowej opłaty pracodawca ma możliwość zwiększyć swój udział w oszczędnościach pracownika o dodatkowe 2,5 proc. Natomiast minimalna stawka pracownika, jaka miesięcznie będzie przekazywana na jego konto w PPK to 2 proc. wynagrodzenia brutto. Zatrudniony, mając na uwadze swoją przyszłość, również może zwiększyć opłatę o kolejne 2 proc. Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności najniższego wynagrodzenia (w roku 2019 to kwota 2 664 zł brutto) mogą zmniejszyć wysokość wpłat podstawowych do minimum 0,5 proc. wynagrodzenia. Równie ważnym uczestnikiem PPK z punktu widzenia budowania oszczędności jest państwo. Bowiem każdy pracownik otrzyma z Funduszu Pracy tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. a 240 zł co roku za uczestnictwo.

Oto schemat działania systemu, jaki znalazłam na stronie PFR:

SCHEMAT PROGRAMU PPK

Źrodło: https://pfr.pl/pl/ppk/4

Zachęcam Cię do odwiedzenia powyższej strony www, jest tam sporo wartościowych informacji, a także KALKULATOR PRZYSZŁYCH OSZCZĘDNOŚCI – WARTO zrobić tę symulację: https://ppkkalkulator.pfr.pl

Od kiedy PPK zaczną działać

PPK będą wdrażane stopniowo, w zależności od liczby zatrudnianych w przedsiębiorstwie osób.

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – od 1 lipca 2019
 • zatrudniający od 50 do 249 osób (2 mln) – od 1 stycznia 2020
 • zatrudniający od 20 do 49 osób (1,1 mln) – od 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln), w tym sektor publiczny – od 1 stycznia 2021

Źródło: https://www.nn.pl/pracownicze-plany-kapitalowe

Coins

Jak można będzie wypłacić pieniądze z PPK?

 • Środki będą wypłacane po osiągnięciu przez pracownika  60. roku życia.
 • Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25 proc. zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 proc. zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).
 • Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.
 • Możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu – z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.
 • Kolejną opcją będzie wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego. Takie rozwiązanie będzie można zastosować w sytuacji, gdy współmałżonek również osiągnie 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w takiej formie. Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane przez 20 miesięcy, jego wysokość ustalana będzie przez podzielenie łącznej wysokości środków zgromadzonych w PPK przez uczestnika i małżonka uczestnika przez taką liczbę rat.
 • Jeśli w trakcie oszczędzania uczestnik PPK uzna, że jest niezadowolony ze sposobu inwestowania pieniędzy albo jego zarobki spadną, będzie mógł zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK. Mało tego, będzie mógł również wypłacić zgromadzone pieniądze, ale będzie się to wiązało koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych, ale też zwrotem dopłat ze strony państwa oraz 30 proc. wartości wpłat pracodawcy, gdyż były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pobrane 30 proc. nie przepadnie, ale zostanie zapisane pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

PPK a PPE

Jeśli korzystasz juz z PPE, u Twojego pracodawcy nie będziesz musiał zapisywać się do PPK.

Sprawdź więcej na ten temat:

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/24399/sejm-uchwalil-ustawe-o-ppk-z-wazna-poprawka.html

Zmiany w IKZE wynikające z Ustawy o PPK

Ustawa o PPK wprowadza również zmiany w innych ustawach. Ze względu na fakt, że IKZE jest bardzo atrakcyjnym produktem w Polsce służącym celom emerytalnym, przyjrzałam się tym zmianom. Są dla nas, oszczedzajacych na IKZE albo potencjalnych oszczędzających, bardzo korzystne.

Jeśli jeszcze nie znasz IKZE, pisałam o tym tutaj: https://www.oszczedzanienaprzyszlosc.pl/2017/09/ikze-podstawowy-produkt-od-ktorego/

IKZE będzie można założyć i prowadzić w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści umowy na trwałym nośniku lub, jak dotychczas, w formie papierowej (od 1.1.2019)

Wprowadza się nowy limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, który wyniesie 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce (od 1 stycznia 2021r.)

Wniosek o dokonanie wypłaty z IKZE w ratach oszczędzający lub osoba uprawniona będzie mógł w każdej chwili zmienić i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.

Opinie o PPK

Pojawiło się już sporo opracowań w temacie PPK. Z niektórymi warto się zapoznać i wyrobić sobie własną opinię.

 1. Opinia niezależna blogera Finansowego Marcina Iwucia.

„Bardzo rozczarowała mnie lektura ustawy o PPK. Wygląda to wszystko bardziej na chwyt PR-owy, niż na poważną próbę rozwiązania problemu”. – Marcin Iwuć

„Jednak bez samodzielnego odkładania nie ma szans na godną emeryturę, a cała zabawa z PPK na pewno sprawy za nas nie załatwi.” – Marcin Iwuć

https://marciniwuc.com/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe-2018-zasady/

 

 1. Artykuł dziennikarza ekonomicznego, blogera Macieja Samcika

„Główny przekaz płynący z raportu GRAPE – który zapewne będzie powielony w kolejnych raportach, opracowaniach, opiniach, publicystyce przeciwników PPK – jest taki, że rząd dziś obniża ludziom pensje, ale nie wiadomo w imię czego, bo wizja korzyści z PPK jest mętna.”- Maciej Samcik

https://subiektywnieofinansach.pl/zaczyna-sie-wojna-o-ppk-pokazal-sie-pierwszy-raport-namawiajacy-do-nieoszczedzania-pieniedzy-w-tym-programie-przekonujacy/

 

 1. Artykuł dziennikarza, blogera Rafała Hirscha

„Czy z PPK, czy bez, wszystko na to wskazuje, że nasze emerytury będą niskie, wyraźnie poniżej poziomu naszych wynagrodzeń z czasów aktywności zawodowej.”

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/581611,ppk-dlaczego-nie-wierze-w-pracownicze-plany-kapitalowe.html

 

 1. Artykuł na Niezależna.pl przy współpracy z PFR:

„Podobne systemy do PPK oszczędzania na emeryturę świetnie sprawdzają się w krajach rozwiniętych – od Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, po Kanadę i Nową Zelandię. Projekt PPK czerpie więc z najlepszych praktyk i najbardziej efektywnych mechanizmów wdrożonych planów systematycznego, długoterminowego oszczędzania oraz na najbardziej aktualnej wiedzy ekonomicznej.”

https://niezalezna.pl/238901-ppk-to-wzrost-oszczednosci-polakow-rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-pracowniczych-planach-kapitalowych

A teraz pytanie do Ciebie – co sądzisz o PPK? Ciekawa jestem zdania moich mądrych i świadomych oszczędzania czytelników.