IKZE – podstawowy produkt, od którego warto zacząć oszczędzać na emeryturę.

IKZE i IKE to w zasadzie jedyne produkty,  jakie są w ofercie różnych instytucji przeznaczone dla indywidualnych  oszczędzających w celu budowania kapitału emerytalnego. Działają na podstawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ale mogą występować w różnych formach.

Zarówno IKZE, jak i IKE znajdują się z ofercie:
 • Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (które głównie zajmują się zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi) jako Dobrowolne Fundusze Emerytalne,
 • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (które głównie zarządzają funduszami inwestycyjnymi) i można pieniądze wpłacać do jednego lub kilku wybranych funduszy lub modelowych programów IKZE w oparciu o  sztywną ofertę,
 • Biur Maklerskich,
 • Banków,
 • Zakładów Ubezpieczeń, najczęściej jednak są  produktami ubezpieczeniowymi z sumą ubezpieczenia na życie (co wiąże się z dodatkowymi opłatami).
Dziś jednak chciałabym przybliżyć IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), które ze względu na korzyści podatkowe powinno znaleźć się na pierwszym miejscu w portfelu emerytalnym.

Wszystkie IKZE, bez względu na to w jakim „opakowaniu” występują, są najlepszym w tej chwili w Polsce produktem służącym budowaniu kapitału emerytalnego. Dlaczego?

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi podatkowej.

W takim razie co się kryje pod magicznym słowem „ULGA PODATKOWA”?

 1.  Kwota wpłaty na IKZE w danym roku kalendarzowym obniża podstawę opodatkowania, czyli wielkość, która stanowi podstawę do  obliczania wymiaru podatku dochodowego. To unikalna cecha produktowa i nie znajdziecie takiej możliwości w innych produktach oszczędnościowych.
 2. Dzięki możliwości odliczania ulgi jesteś w pewnym sensie motywowany do dokonywania wpłat. Zazwyczaj w produktach  oszczędnościowych wpłacamy pieniądze, a na korzyści z oszczędzania czekamy długie lata. W IKZE sytuacja wygląda znacznie korzystniej. Korzyści z oszczędzania otrzymujemy co roku. Pieniądze w zasadzie wpłaca się po to, by móc odliczyć tę wpłatę od podstawy opodatkowania, a kapitał emerytalny buduje się tutaj przy okazji – warto wspomnieć, że środki z IKZE nie mogą być wycofane w części, co dodatkowo motywuje oszczędzającego do nie korzystania z nich na inne cele niż emerytalne.
 3. W zasadzie ulgę możemy odliczyć w każdym roku, w którym mamy dochody do opodatkowania i dokonamy wpłaty na IKZE. Śmiało możemy odliczać ulgi do 65 roku życia, albo dłużej , zależy w którym momencie będziemy chcieli dokonać wypłaty z programu. Do momentu wypłaty i posiadania dochodów możemy dokonywać odliczeń.
 4. Czym jest ulga podatkowa z tytułu wpłat na IKZE? Jest kwotą zwrotu otrzymaną z Urzędu Skarbowego lub kwotą o jaką pomniejszymy podatek do wpłaty do Urzędu Skarbowego. Jest więc faktycznymi pieniędzmi. W przypadku zwrotu to środki, które można z powrotem zainwestować poprzez np. wpłatę na IKZE. Można powiedzieć, że może to być pewnego rodzaju reinwestycja.
 5. Jak wyliczyć ulgę? Zgodnie z prostym wzorem:

kwota wpłaty na IKZE x stawka procentowa  podatku dochodowego jakim rozliczamy się z urzędem skarbowym

np. 18%, 32%, czyli wpłata 1000 zł przy stawce 18% daje 180 zł ulgi, każdy kolejny tysiąc do dodatkowe 180 zł ulgi.

6.  Czy każdy może odliczyć ulgę? Nie, nie każdy. Ulgę może odliczyć osoba, która posiada dochody z tytułu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej lub inne dochody pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone na PIT 36,37, 28, PIT36L. Ulgi nie odliczy osoba nie posiadająca dochodów, albo współmałżonek bez dochodów. Ulgi nie odliczy też rolnik, który jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie rozlicza się PIT-em, o którym wspominałam wyżej. Z działalności gospodarczej ulgi nie odliczy podatnik będący  na karcie podatkowej. Nie odliczy ulgi też osoba posiadająca dochody WYŁĄCZNIE z giełdy. Zaznaczam, że nie jestem doradcą podatkowym, a powyższe wynika z ogólnej mojej wiedzy na ten temat.

Aktualizacja: ulgi na IKZE nie odliczy też podatnik, który ma dochody wyłącznie ze świadczeń 500+. Te świadczenia są nieopodatkowane i nie występują jako przychód w zeznaniu podatkowym.

W takim razie kto może skorzystać z ulgi z tytułu wpłat na IKZE:

 •  w pierwszej kolejności wszyscy osiągający dochody (czyli pracujący), ale szczególnie ci którzy odprowadzają podatek wg skali w drugim progu podatkowym – ich ulga będzie znacznie wyższa,
 • ulgą zainteresowani powinni być emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczenia, pamiętajmy tylko, że wtedy muszą dokonać samodzielnego złożenia PITu 37 do Urzędu Skarbowego,
 • ulgą będą zainteresowani prowadzący działalność gospodarczą, oczywiście pod warunkiem, że będą mieć dochód czyli nie mają straty z działalności (ze straty nie można odliczyć ulgi) i rozliczają się na PIT 37, 28, 36 L,
 • ulga jest dla podatników będących na podatku liniowym – (podatnicy liniowi do 2012r. nie mogli korzystać z żadnych ulg i wielu z nich przyzwyczaiło się do braku ulg), jeśli jesteś takim podatnikiem warto zainteresować się oszczędzaniem na IKZE.

IKZE daje możliwość budowania kapitału emerytalnego

Druga cecha IKZE. IKZE daje możliwość zbudowania kapitału emerytalnego niewielkim wysiłkiem. Budowanie kapitału emerytalnego oznacza, że wpłacając do IKZE mamy możliwość odłożenia pieniędzy / środków / oszczędności na czas ogólnie mówiąc emerytalny. Bardziej chodzi tutaj o to, że w pewnym okresie życia (na emeryturze) nasze dochody drastycznie spadną (szacuje się że nawet o 70%), i kwota pochodząca z państwowego systemu może okazać się niewystarczająca na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Sprawdź, dlaczego warto oszczędzać indywidualnie:

DLACZEGO W POLSCE WPROWADZANE SĄ ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM?

OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ Z KORZYŚCIAMI NA WAKACJE

IKZE doskonale wpasowuje się w ideę dodatkowego oszczędzania w celu uzyskania dodatkowego świadczenia emerytalnego.

Dlaczego?

IKZE można w wieku 65 lat (i spełnieniu drugiego warunku jakim jest 5 lat oszczędzania) wypłacić nie tylko jednorazowo, ale i w ratach. Wypłata w ratach może być formą dodatkowego świadczenia emerytalnego.
Kto będzie zainteresowany takim produktem z taką cechą?
Każdy kto już dziś wie, że jego emerytura z ZUS będzie niska  i ma jeszcze przed sobą wystarczająco dużo czasu, żeby ten kapitał zbudować. Warto pamiętać, że IKZE JEST ODPOWIEDNIE DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD UMOŻLIWIAJĄCY ODLICZENIE KWOT WPŁAT NA IKZE.
O  budowaniu kapitału emerytalnego za pomocą IKZE można myśleć będąc w wieku czy 20 czy 40, 45 lat, bo przed takimi osobami nadal jest przestrzeń wieloletnia do oszczędzania i korzystania z ulg.
Tak naprawdę nie ma na co czekać i zwlekać z tym tematem, bo czas ucieka, a w tym czasie moglibyśmy już zacząć gromadzić.
Podobał Ci się ten artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

Zapisz się też, aby mogła powiadamiać Cię o nowych wpisach.