IKE i IKZE – czym się różnią, co je łączy i czy warto je mieć?

IKZE i IKE to produkty, które służą oszczędzaniu na emeryturę. Obydwa służą systematycznemu oszczędzaniu i obydwa mają korzyści podatkowe. Podstawową różnicą miedzy IKE i IKZE jest kwestia opodatkowania. W przypadku drugiego z kont oszczędzający odczuwają ją od razu, odpisując wpłacone środki od podstawy opodatkowania. Jeżeli chcesz liczyć na godziwą emeryturę to powinieneś na nią oszczędzać. Pieniądze na emeryturę możesz odkładać na kontach emerytalnych IKE i IKZE. Dlaczego warto zadbać o to samodzielnie?

Zajrzyj do moich wpisów w temacie systemu emerytalnego:

 1. DLACZEGO W POLSCE WPROWADZONE SĄ ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM? MOJE SUBIEKTYWNE OPINIE.
 2. GRUDZIEŃ NA FANPAGE CZĘŚĆ II – OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ
 3. OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ Z KORZYŚCIAMI NA WAKACJE
 4. EMERYTURA KOBIETY: DŁUGIE ŻYCIE I NĘDZNE PIENIĄDZE
 5. Jak bardzo źle wpływa program 500+ na nasze przyszłe emerytury?

IKZE ma korzyści krótko i długoterminowe

O IKZE pisałam już kilka razy. Możesz poczytać tutaj.

 1. IKZE – PODSTAWOWY PRODUKT, OD KTÓREGO WARTO ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ NA EMERYTURĘ
 2. OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ Z KORZYŚCIAMI NA WAKACJE
 3. Krótki live o IKZE

IKZE to produkt z korzyściami krótkoterminowymi. Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu i skorzystać z ulgi podatkowej już w momencie składania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym była dokonana wpłata. Wtedy też z tytułu ulgi możesz otrzymać zwrot z Urzędu Skarbowego albo zapłacisz mniejszy podatek do Urzędu. 

W IKZE w zasadzie oszczędza się po to, aby skorzystać z ulgi podatkowej. IKZE zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych, ale na koniec oszczędzania zapłacisz podatek dochodowy.

Przy wypłacie czyli wycofaniu środków z IKZE tj. po osiągnięciu 65 roku życia i 5 latach oszczędzania zapłacisz 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przy zwrocie tj. jeśli zechcesz wycofać środki z IKZE wcześniej niż termin wypłaty – środki zgromadzone na IKZE otrzymasz wg wartości wycofywanych środków, ale całość tych środków będziesz musiał uwzględnić w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonywałeś zwrotu. Środki z tytułu zwrotu z IKZE należy wykazać jako „Przychody z innych źródeł” i opodatkować wg skali podatkowej, jaką rozliczasz się z US.

W przypadku IKZE środki możesz wycofać zawsze w całości, nie masz możliwości częściowego wycofania środków. 

Załóż IKZE - zapraszam
Poznaj IKZE i zapisz się na www.oszczedzanienaprzyszlosc.pl
https://bit.ly/załóżIKZE

IKE ma korzyści w długim terminie

IKE to produkt z korzyściami podatkowymi, które pojawiają się na koniec oszczędzania. 

Przyjęto założenie, że indywidualne konto emerytalne ma służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, dlatego też z ulgi podatkowej będą mogły skorzystać jedynie osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia. Osoby, które nabędą przed 60 rokiem życia uprawnienia emerytalne będą mogły dokonać wypłaty, jeżeli ukończyły 55 lat. Ponadto, by być uprawnionym do zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych należy dokonać:

 • wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 • ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Osoby urodzone do 31 grudnia 1948 r. mają krótsze okresy gromadzenia oszczędności uprawniające je do zwolnienia podatkowego. W przypadku osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r. okres pięcioletni skrócono do lat trzech, a w przypadku osób urodzonych między 1 stycznia 1946 r., a 31 grudnia 1948 r. do lat czterech. Nie ustanowiono górnego wieku oszczędzającego, do którego musi zostać dokonana wypłata.

Oszczędzający mogą wcześniej wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Jeśli jednak chcesz oszczędzać z myślą o swoje emeryturze, to po przejściu na emeryturę Twoje środki nie będą opodatkowane.

IKE jest bardziej elastyczne dla mniej cierpliwych

IKE daje możliwość skorzystania częściowo ze środków zgromadzonych na IKE,  jednakże z zastrzeżeniem, iż wycofywane środki pochodzą z wpłat na IKE. Oznacza to, iż w przypadku gdy na IKE przetransferowano środki z pracowniczego programu emerytalnego albo środki z IKE zmarłego, to środki te nie mogą być objęte częściowym zwrotem. Dochód uzyskany na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu częściowego zwrotu podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych czyli 19% od zysku z inwestycji. 

Czy dla IKZE ten brak elastyczności jest negatywny? Absolutnie nie – bo taka dyscyplina powoduje, że oszczędzający, który chce dokonać zwrotu z IKZE najpierw się zastanowi, czy mu się to będzie opłacać (bo całość środków jest opodatkowana, a w IKE tylko zyski). Ale warto mieć IKZE z taką dyscypliną, aby nie sięgać po środki przy każdej nadarzającej się okazji, bo służą one celowi emerytalnemu.

IKZE i IKE dla kogo 

Prawo do wpłat na IKZE i IKE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE i IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. 

Na IKE i IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne IKE / IKZE.

Można natomiast mieć zarówno IKE, jak i IKZE.

Wypłata w ratach

IKE i IKZE to jedyne produkty, z jakim spotkałam się w ofercie polskich instutycji, które mają możliwość wypłaty w ratach. Bardzo często ludzie zbierają pieniądze na przyszłość na różnych produktach, ale chcąc je wypłacać co miesiąc – muszą likwidować lokatę co jakiś czas, aby korzystać ze środków albo czerpać z wynajmu (obsługa – czas, koszty). W IKZE i IKE można zlecić instytucji prowadzącej te produkty wypłatę w ratach i potraktować te raty jako dodatek do państwowej emerytury. To najprostsza metoda na tzw. odcinanie kuponów od zgromadzonego kapitału i bez dodatkowych kosztów.

Ile można wpłacać do IKE i IKZE

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października  2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2019 wynosi 14 295 zł, w roku 2020 wynosi 15 681 zł.

Limit wpłat na IKZE jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Limit wpłat na IKZE w 2019 roku wynosi 5718 zł, w 2020 roku będzie to 6272,40 zł.

Gdzie można założyć IKE i IKZE

IKE lub / i IKZE  prowadzą:

 • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte),
 • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

Czym różnią się IKE i IKZE

Najważniejsze różnice między IKE i IKZE.

Podsumowanie korzyści

IKE i IKZE najlepiej traktować jako produkty komplementarne, i tak zresztą są najczęściej oferowane. W IKE, dzięki wyższemu limitowi wpłat mamy możliwość zgromadzenia większej ilości kapitału, niż w przypadku IKZE, a gdy nabędziemy odpowiednie uprawnienia, nie płacimy żadnych podatków. Co więcej, w porównaniu z IKZE, okres wypłaty kapitału zaczyna się relatywnie szybciej. Ponadto, IKE ma zalety nie tylko dla posiadaczy kont, ale również ich spadkobierców – w sytuacji dziedziczenia zgromadzony kapitał nie jest bowiem obciążany PIT-em. 

Jeśli chodzi o IKZE główną zaletą jest fakt, że ulga podatkowa jest od razu odczuwalna. W efekcie obniżony jest podatek dochodowy. Jest on szczególnie korzystny dla osób o wyższych przychodach, obciążanych 32-procentowym podatkiem – składki IKZE pozwalają na uzyskanie wyższych zwrotów niż ma to miejsce w przypadku osób, których przychody są objęte stawką w wysokości 18% (17,75% za rok 2019).

Czy moi czytelnicy korzystają z IKZE i IKE?

W tym celu przygotowałam dla Was ankietę z prośbą o wypełnienie.

Okazało się, ze przeważająca większość posiada IKZE/ IKE, a sporo osób ma jego założenie w planach. Są osoby, które też korzystają z innych – podobno bardziej elastycznych – produktów i nie myślą o IKZE. Coś za coś. Nie ma drugiego produktu, który dawałby takie doraźne korzyści podatkowe jak IKZE. Ale to kwestia celów, potrzeb i podejścia.

Tych z Was, którzy mają w planach założenie IKZE zapraszam tutaj poniżej.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem IKZE, wystarczy wejść tutaj https://bit.ly/załóżIKZE i zawrzeć umowę elektronicznie. Jest to oferta IKZE w DFE PZU (więcej na ten temat w Polecam), od której dostanę drobną prowizję. Dla Ciebie jednak cena produktu jest taka, jak dla wszystkich klientów.

Uwaga! Promocja do końca 2019 roku. Możesz wpłacać bez opłaty manipulacyjnej. 

Podobał Ci się ten artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

Możesz również zamówić na maila powiadomienia o nowych wpisach. Zapraszam – zeskroluj wyżej.