IKZE i IKE – dlaczego pod koniec roku cieszą się zainteresowaniem

Ostatnie tygodnie roku to dobry czas na przegląd wydatków i dochodów, przegląd stanu kont, sprawdzenie dynamiki zmian wartości aktywów netto, podsumowanie budżetu, zaplanowanie budżetu na rok przyszły. Ale to też „ostatni dzwonek”, aby wykorzystać limity wpłat na IKZE i IKE. Wpłaty na IKZE i IKE można dokonywać do 31 grudnia do wysokości maksymalnych limitów i brak wpłaty powoduje, że nie da się już wykorzystać tego wstecz.

Warto mieć i IKZE i IKE

IKE i IKZE najlepiej traktować jako produkty komplementarne. W IKE, dzięki wyższemu limitowi wpłat mamy możliwość zgromadzenia większej ilości kapitału, niż w przypadku IKZE, a gdy nabędziemy odpowiednie uprawnienia, nie płacimy żadnych podatków. Co więcej, w porównaniu z IKZE, okres wypłaty kapitału zaczyna się relatywnie szybciej. Ponadto, IKE ma zalety nie tylko dla posiadaczy kont, ale również ich spadkobierców – w sytuacji dziedziczenia zgromadzony kapitał nie jest bowiem obciążany PIT-em. 

Jeśli chodzi o IKZE główną zaletą jest fakt, że ulga podatkowa jest od razu odczuwalna. W efekcie obniżony jest podatek dochodowy. Jest on szczególnie korzystny dla osób o wyższych przychodach, obciążanych 32-procentowym podatkiem – składki IKZE pozwalają na uzyskanie wyższych zwrotów niż ma to miejsce w przypadku osób, których przychody są objęte stawką w wysokości 12%.

Limity wpłat na IKZE i IKE w 2022 roku

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2022 roku to: 7 106,40 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 10 659,60 zł.

Dlaczego warto wykorzystać limit wpłat na IKZE?

IKZE to jedyny długoterminowy produkt, który daje krótkoterminowe korzyści.  Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu i skorzystać z ulgi podatkowej przy składaniu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym była dokonana wpłata. Wtedy też z tytułu ulgi można otrzymać zwrot z Urzędu Skarbowego albo zapłacić mniejszy podatek do fiskusa. 

W 2022 roku można zyskać w zależności od wpłaconej kwoty i stawki podatku dochodowego przykładowe korzyści podatkowe – poniżej tabela. Warto zauważyć, że osoby zatrudnione mogą skorzystać z limitu nie przekraczającego  1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok czyli 7106, 40 zł w 2022 roku.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z limitu w wysokości 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok tj. 10659,60 zł za 2022 rok. .

Korzyści podatkowe z wpłat na IKZE w 2022 roku

Wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 12% II próg podatkowy 32%Podatek liniowy 19%
1 000 zł 120 zł 320 zł 190 zł 
3 000 zł 360 zł 960 zł 570 zł 
5 000 zł 600 zł 1 600 zł 950 zł 
7 106,40 zł 853 zł 2 274 zł 1 350 zł 
10 659,60 zł 1 279 zł 3 411 zł 2 025 zł 

Dlaczego warto mieć też IKE?

IKE to produkt z korzyściami podatkowymi, które pojawiają się na koniec oszczędzania. Zyski wypracowane dzięki inwestycjom w ramach IKE nie podlegają 19% opodatkowaniu (tzw. podatek Belki), jeśli oszczędzający korzystają z programu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Szczegóły opisujące produkt znajdziesz w tym wpisie: CO WARTO WIEDZIEĆ O IKE.

Ponadto IKE daje możliwość skorzystania częściowo ze środków zgromadzonych na IKE w postaci częściowej ich wypłaty (czego nie daje nam IKZE). Oszczędzający mają też do wykorzystania wyższy limit wpłat na IKE, stanowiący 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce, co w 2022 roku stanowi kwotę 17 766 zł.

Dzięki posiadaniu zarówno IKZE  jak i IKE mamy możliwość korzystania z bieżącej ulgi podatkowej (IKZE), a w przypadku nagłej potrzeby skorzystania ze środków możemy je wypłacić ponosząc koszt w postaci podatku od zysków kapitałowych (IKE).

A całość środków wypłacimy w różnym czasie: 

  1. po osiągnięciu wieku emerytalnego (IKE), 
  2. po osiągnięciu 65 lat (IKZE).

Dlaczego warto mieć IKZE i IKE oprócz korzyści podatkowych?

IKZE i IKE to produkty dedykowane oszczędzaniu na emeryturę

Warto zadbać o nią samodzielnie, bo szacunki stopy zastąpienia nie są optymistyczne, a emerytury z ZUS raczej nie będą rosły szybciej niż nasze wynagrodzenia.

Wg Instytutu Emerytalnego stopa zastąpienia to procentowy wskaźnik ukazujący stosunek między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną nowo przyznawaną emeryturą. 

Czeka nas coraz niższa stopa zastąpienia ZUS. Za 20-30 lat może osiągnąć poziom nawet 20%. Raport Instytutu Emerytalnego wskazuje, że stopa zastąpienia już w latach 2014-2020 spadła o 10,1 punktu procentowego. Na niskie świadczenia ma wpłynąć także coraz dłuższa średnia życia Polaków.

„Ale ja nie dożyję emerytury”

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych w Przewodniku Emerytalnym podaje prawdopodobieństwa osiągnięcia wieku emerytalnego przez osoby w różnym wieku.

Żródło: Blog Finanse Bardzo Osobiste

Jeśli więc ktoś ma 20 lat, to prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku emerytalnego wynosi u niego 96% (dla kobiet) lub 86% (dla mężczyzn). Co ciekawe, u kobiet mamy te 96% niezależnie od wieku. U panów – w wieku 30 lat prawdopodobieństwo spada do 84%, po czterdziestce spada o jeszcze jeden procent do 83% i w końcu – mając lat 50, nadal masz 84% szansy, że dożyjesz do emerytury. 

Tak skomentował ten fakt Marcin Iwuć: „Jak widzisz, prawdziwym ryzykiem nie jest to, że umrzesz. Prawdziwym ryzykiem jest to, że dożyjesz i nie będziesz mieć pieniędzy.”

Źródło: Blog Finanse Bardzo Osobiste

W 2021 roku średnie trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 71,8 roku, a kobiet 79,7 roku wg danych z GUS. To też potwierdza, że statystycznie raczej dożyjemy emerytury.

Z ciekawostek Przewodnika Emerytalnego IGTE wynika, że w Polsce mamy 6 mln emerytów, z czego 2600 osób to osoby powyżej 100 lat życia. Najstarsza emerytka w Polsce ma 115 lat, a emeryt 111 lat. Także sporo czasu już spędzili na emeryturze.

Czy to Cię przekonuje, że również Ty dożyjesz emerytury?

„Nie mam z czego oszczędzać”

A ja powiem tak: jeśli masz dochody, to masz z czego. Często ludziom się wydaje, że zaczną oszczędzać, jak będą więcej zarabiać. Nie chodzi o to, by zarabiać więcej, tylko by być lepiej zdyscyplinowanym w ramach pieniędzy, które już mamy. I nawet jeśli będziemy zarabiać więcej, to nawyk oszczędzania pozostanie z nami na dłużej.

Gdzieś czytałam, aby traktować oszczędności podobnie jak rachunek do zapłacenia. Zazwyczaj podchodzimy do tego od drugiej strony: gdy przychodzi pensja, spłacamy wszystkie rachunki i inne obciążenia, a oszczędności odkładamy z tego, co zostało. Jeśli zostało za mało, rezygnujemy z oszczędzania. Jeśli podejdziemy do tego w odwrotny sposób, problem zniknie.

W odkładaniu na emeryturę pomoże Ci nie tylko zakup odpowiedngeo produktu dedykowanego emeryturze, dzięki któremu zaczniesz budować swój portfel emerytalny. Pomoże Ci w tym też automatyzacja, która zastąpi dyscyplinę i systematyczność. To proste. Wystarczy zrobić zlecenie stałe na IKZE zaraz po wpływie wynagrodzenia na konto i tylko monitorować stan środków,  a co roku pamiętać o odliczeniu ulgi. IKZE to świetny produkt nr 1 do portfela emerytlnego. 

„Przecież ZUS o mnie zadba”

I tutaj nie będę pisać już o emeryturach z ZUS, bo o tym pisałam nie raz:

Natomiast chcę przedstawić Ci jakie korzyści ma oszczędzający na IKZE (którego też czeka emerytura z ZUS) w porównaniu z takim, który będzie miał tylko emeryturę z ZUS. Oboje będą mieć dożywotnią emeryturę z ZUS, pytanie tylko jaką.

Natomiast ten, który odkładał na emeryturę (tutaj napiszę konkretnie tylko o IKZE) będzie w lepszej sytuacji:

  1. Bo w wieku 65 lat będzie miał dodatkowy kapitał, który może wypłacić i skonsumować jednorazowo albo wypłacać w ratach jako dodatek do emerytury z ZUS (może i większy niż świadczenie emerytalne z ZUS) do wyczerpania środków.
  2. Już w trakcie oszczędzania (czyli jeszcze przed emeryturą) osiągał korzyści z wpłat na IKZE w postaci corocznej ulgi podatkowej.
  3. Posiadając produkt inwestycyjny czegoś się nauczył i być może zaczął rozszerzać swój portfel emerytalny również o inne formy oszczędzania czy aktywa (inwestycje).
  4. Ma finansowy komfort posiadania oszczędności i dumę z podjętych finansowych decyzji.
  5. Wziął sprawy we własne ręce nie czekając aż ktoś mu da, czyli wykazał się większą odpowiedzialnością za swoją przyszłość.
  6. Nie chce być ciężarem dla dzieci lub współmałżonka, bo ma własne zabezpieczenie.
  7. W razie śmierci jego IKZE podlega dziedziczeniu, środki z IKZE nie zasilają systemu emerytalnego (tak jak w I filarze ZUS), ale są dziedziczone zgodnie z dyspozycją oszczędzającego.

Widzisz jeszcze jakieś korzyści, których nie opisałam powyżej? Podziel się.

„Super. Czy w przyszłym roku też mogę tyle wpłacić do IKZE i IKE?”

Osoby posiadające IKZE i IKE mogą skorzystać w 2023 roku z wyższych limitów wpłat. 

Osoby posiadające IKZE będą mogły wpłacić kwotę 8 322 zł. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązuje wyższy limit wpłat – 12 483 zł. W przypadku oszczędzających na IKE limit wpłat w 2023 roku wyniesie dla wszystkich  – 20 805 zł.

Jeśli temat IKZE i IKE Cię interesuje zajrzyj również do archiwalnych wpisów:

IKZE DLA PRZEDSIĘBIORCY

CO WARTO WIEDZIEĆ O IKZE

CO WARTO WIEDZIEĆ O IKE

IKE I IKZE – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ, CO JE ŁĄCZY I CZY WARTO JE MIEĆ?

JAK MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ – WYWIAD

IKZE – PODSTAWOWY PRODUKT, OD KTÓREGO WARTO ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ NA EMERYTURĘ

OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ Z KORZYŚCIAMI NA WAKACJE

MOJE IKZE – chcesz mieć takie jak moje?

Swoje IKZE posiadam w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem takiego IKZE, wystarczy wejść tutaj https://bit.ly/załóżIKZE i zawrzeć umowę elektronicznie. Jest to oferta IKZE w DFE PZU (więcej na ten temat w Polecam), od której dostanę drobną prowizję. Dla Ciebie jednak cena produktu jest taka, jak dla wszystkich klientów. 

Daj znać, że jesteś zainteresowany IKZE, a ofertę omówimy indywidualnie, natomiast umowę zawrzemy całkowicie online. 

Masz czas do końca grudnia, a już za kilkanaście tygodni poczujesz czym jest ulga podatkowa z tytułu wpłat na IKZE. W razie problemów technicznych z odliczeniem w PIT, chętnie pomogę moim klientom.

Podobał Ci się powyższy artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

You Tube Joanna Postupalska

Możesz również zamówić na maila powiadomienia o nowych wpisach. Zapraszam – zeskroluj wyżej.